YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

 
 
 
 
Suda erimemiş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kalıcı sertliğe (kireç) neden olmaktadır. Sert sular içildiklerinde, mide bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına neden oldukları için sağlık yönünden sakıncalı olmakla beraber, tesisatlarda, cihazlarda tıkanmalara ve sistemlerin kireçten dolayı ağır hasar görmesine hatta aşırı enerji sarfiyatlarına neden olmaktadır.

Sert suya maruz kalan tesisat kullanılmaz duruma gelir, cihazlar bozulur ve ürünlerin kalitesi düşer. Bu zararların oluşmaması için, sudaki Ca ve Mg mineralleri iyon değiştirme yöntemiyle çalışan sistemlerle giderilir. Tam otomatik cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda ve/veya debilerde gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar.
 
 
Çalışma prensibi otomasyon valfleri ile max.24 saatte sadece 1 rejenerasyon yapabilen zaman ayarlı sistemleridir.
 
 
 
Volumetrik tip yumuşatma sistemleri; geçen su miktarını cihaz üzerinde bulunan sayaç vasıtası ile ölçümleyerek daha önceden programlanmış rejenerasyon işlemine tabi tutar.
Doyuma ulaşan reçine debi kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girer. Sistem seçiminde; ilk olarak arıtılması istenen toplam su debisi belirlenir.
 
 
 
Tandem tip cihazların; single tip cihazlara kıyasla en önemli avantajı bir tankın rejenerasyonu esnasında diğer tanka transfer yapılarak kesintisiz yumuşak su üretimi gerçekleşmesidir.

Debiye bağlı olarak çalışan bu sistemlerde, ayarlanan debide suyun tanktan geçmesi halinde o tank rejenerasyon için yumuşak su üretimini durdurur, ikinci tank devreye girer ve kesinti gerçekleşmez.
 
 
 
 
 
 
 

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

 
Firmamız geniş ürün yelpazesi sizlere güvenli ve temiz su sağlamak amacıyla çeşitli endüstriyel su arıtma sistemleri sunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

EVSEL ÜRÜNLER

 
Firmamız geniş ürün yelpazesi sizlere güvenli ve temiz su sağlamak amacıyla çeşitli evsel su arıtma sistemleri sunmaktadır.