FİLTRASYON SİSTEMLERİ

 
 
 
 
 
Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Bu maddeler makine ve tesisatlar da tıkanmalara, enerji sarfiyatlarında artışlara yol açmaktadır. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Partikülleri tutmak kendisinden sonra kullanılacak cihazları da koruyacaktır.

Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar.
 
 
 
Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Sudaki renk değişikliği ve kokulara neden olan bileşikler organik maddelerdir.

Organik madde varlığında mikrop üreme olasılığının yüksek olması organik madde miktarını önemli kılmaktadır. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun adsorbsiyon özelliğinden yararlanılır.

 Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar. Suyunuzda serbest halde bulunan ve istenmeyen kokulara neden olan klor, aktif karbon tabakasıyla alınmaktadır.
 
 
 
Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon/filtrasyon metotları ile arındırılır. bu sayede demirin ve manganın neden olduğu renk ve bulanıklık, çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakması, su borularının iç cidarlarının daralması, borularda demir bakterilerinin çoğalarak suyu kirletmesi ve tesisat aksamının bozulması önlemiş olur.

Otomatik demir-mangan filtreleri ile mineral yatağından uygun filtrasyon hızında geçen demir ve mangan mineralleri oksitlenir ve ardından çökelir. mineral tabakaları arasında çökelen demir ve mangan mineralleri ise insan müdahalesi olmaksızın otomatik geri yıkama işlemi ile sistemden uzaklaştırılır. otomasyon fleck, siata, autotrol vb. otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde plc veya mekanik panolu sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Demir-mangan-arsenik sistemlerinde filtreleme hızı 10 m/saat ve altına düşürülmelidir. Adsorpiyon işlevi ancak bu hızda mümkün olmaktadır.
 
 
 
Dolamit Filtre Ünitesi düşük pH’daki ürün suyu dolomit ünitesinden geçirilerek sudaki kalsiyum, magnezyum ve karbonat miktarı artar. Bu sayede remineralizasyon işlemi gerçekleşecektir. Tüm modeller manuel kontrollüdür.
 
 
 
 
 
 
 

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

 
Firmamız geniş ürün yelpazesi sizlere güvenli ve temiz su sağlamak amacıyla çeşitli endüstriyel su arıtma sistemleri sunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

EVSEL ÜRÜNLER

 
Firmamız geniş ürün yelpazesi sizlere güvenli ve temiz su sağlamak amacıyla çeşitli evsel su arıtma sistemleri sunmaktadır.