REVERSE (TERS) OSMOSİS SİSTEMLERİ

 
 
 
 
Reverse osmosis metodu kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90-99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan arıtma teknolojisidir.

Osmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran(zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem TERS OSMOS adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik (tuzlu,acı,yüksek iletkenlik vb.) maddeler, tuzlar,ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır.

Reverse Osmos Sistemi Membran Yapısı

En yaygın kullanılan membran tipi TFC (ince film kompozit) spiral sarım membrandır. TFC membran poliamid / polisülfon esaslı polimer malzemeden mamuldür.
Standart membran çapları 2.5”, 4” ve 8” tir.
Standart membran boyu 40” (yaklaşık 1 mt) dir.
1 adet 8” TFC membranın efektif filtrasyon yüzey alanı yaklaşık 350-400 sqft (32-36 mt2) dir.
Membranlar 1-6 elemanlı yüksek basınca dayanımlı paslanmaz çelik veya FRP kılıfların içine yerleştirilir
 
 
 
 

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

 
Firmamız geniş ürün yelpazesi sizlere güvenli ve temiz su sağlamak amacıyla çeşitli endüstriyel su arıtma sistemleri sunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

EVSEL ÜRÜNLER

 
Firmamız geniş ürün yelpazesi sizlere güvenli ve temiz su sağlamak amacıyla çeşitli evsel su arıtma sistemleri sunmaktadır.